List of the Bachelor and Master degree thesis research performed at the Department of Human and Medical Genetics:

Student Thesis Defence year
Gunda Petraitytė  MYO15A geno koduojančios sekos tyrimas Lietuvos populiacijos sergančiųjų klausos sutrikimu grupėje  2017, BSc
Matas Norvydas Genų variantų, lemiančių žmogaus raumenų adaptaciją prie fizinių krūvių, analizė 2017, MSc
Marija Šalčiūtė TRIOBP geno tyrimas Lietuvos populiacijos sergančiųjų nesindrominiu klausos sutrikimu grupėje 2017, MSc
Karolis Baronas Genominių veiksnių susijusių su alkoholio vartojimu įvairovė ir paplitimas Lietuvos populiacijoje  2017, MSc
Karolina Margytė Lietuvos populiacijos genetinė analizė pagal DNR kopijų skaičiaus pokyčius 2017, MSc
Gabrielė Žukauskaitė Naujos kartos sekoskaitos duomenų automatinio analizės algoritmo bei skirtingų praturtinimo sistemų įvertinimas, panaudojant Sanger sekoskaitą 2017, MSc
Kristina Aleknavičienė Naujos kartos sekoskaitos metodu nustatytų ir identifikuotų žinomų DNR variantų, lemiančių autosominiu recesyviu būdu paveldimas ligas, tvirtinimo Sanger sekoskaitos metodu ir paplitimo bendroje lietuvių populiacijoje analizė 2016, MSc
Giedrė Olšauskaitė CAG pasikartojančių sekų skaičiaus Hantingtino gene tyrimas panaudojant skirtingus tyrimo metodus 2016, MSc
Justina Petraškaitė Vektorinės ir vieno nukleotido polimorfizmų lyginamosios genomo hibridizacijos metodų analizė 2016, MSc
Ieva Savickytė GJB2 geno reguliacinių sekų variantų asociacijos su nesindrominiu klausos sutrikimu tyrimas 2016, BSc
Eglė Mazgelytė Fenilalaninhidroksilazės geno delecijų/duplikacijų tyrimas Lietuvos sergančiųjų fenilketonurija grupėje 2016, BSc
Danutė Vansevičiūtė Žiedinių autosomų įvairovės žmogaus genome, kilmės ir klinikinės reikšmės vertinimas 2016, BSc
Dominyka Batkovskytė MSTN ir CREM genų variantų įtaka Lietuvos sportininkų fiziniam pajėgumui 2015, BSc
Akvilė Laukaitytė Nesubalansuotų chromosominių struktūrinių persitvarkymų kilmės įvertinimas 2015, MSc
Liucija Bikauskaitė Mozaikinio kariotipo ląstelių klonų santykio vertinimas lyginant ląstelių kultūrų ir nekultivuotų ląstelių FISH tyrimo rezultatus 2015, MSc
Laura Gudavičiūtė MTHFR geno ir moterų nevaisingumo asociacijos tyrimas 2015, MSc
Dovilė Žilėnaitė Spinalinę raumenų atrofiją lemiančių mutacijų molekuliniai genetiniai tyrimai 2015, MSc
Lina Budrevičiūtė Lietuvių populiacijos genetinės struktūros tyrimas remiantis Y chromosomos trumpų tandeminių kartotinių sekų duomenimis 2015, BSc
Dominyka Batkovskytė MSTN ir CREM genų variantų įtaka Lietuvos sportininkų fiziniam pajėgumui 2015, BSc
Gabrielė Žukauskaitė SHOX ir SHOX2 genų įtaka nesindrominiams lūpos ir (arba) gomurio nesuaugimams Lietuvos populiacijoje 2015, BSc
Kristijonas Gedgaudas ICAM-4 geno variantai Lietuvos populiacijoje 2014, BSc
Giedrė Olšauskaitė Lietuvos didelio meistriškumo sportininkų genetinių žymenų reikšmė fiziniam pajėgumui 2014, BSc
Justina Jurgelevičiūtė X chromosomos skaičiaus ir struktūros pokyčiai: klinikinės pasekmės ir reikšmė genetiniam konsultavimui 2014, BSc
Justina Stankevičiūtė Vektorinės lyginamosios genominės hibridizacijos metodo efektyvumas nustatant kliniškai reikšmingus chromosomų struktūros pokyčius 2014, BSc
Justina Petraškaitė FBXL17 geno, lemiančio polinkį koronarinės širdies ligos fenotipui, tyrimai Lietuvos pacientų grupėje 2014, BSc
Rita Bratkovskytė Sudėtinių chromosominių struktūrinių persitvarkymų įvairovė ir kilmė 2014, MSc
Sandra Kelmelytė Nesubalansuotų chromosominių struktūros pokyčių funkcinės ir klinikinės reikšmės įvertinimas raidos sutrikimą turinčių pacientų grupėje 2014, MSc
Ieva Lukoševičiūtė Paveldimą polinkį trombofilijai lemiančių genetinių veiksnių tyrimas Lietuvos populiacijoje 2014, MSc
Ieva Mirskytė APOA4 ir APOB genų variantų asociacija su likopeno koncentracija plazmoje tirtoje Lietuvos populiacijos grupėje 2014, MSc
Alina Urnikytė DNR kopijų skaičiaus pokyčių įvairovės ir pasiskirstymo analizė Lietuvos populiacijoje 2014, MSc
Lukas Žemaitis Genominių veiksnių susijusių su priklausomybe nikotinui įvairovė Lietuvos populiacijoje 2012, BSc
Povilas Gibas Žmogaus genomo persitvarkymų trūkių analizė 2012, BSc
Agnė Pečiulytė Evaluation of pathogenic genomic rearrangements in patients with mental retardation 2012, MSc
Milda Banytė Analysis of creatine metabolism and metabolites using gas chromatograpy – mass spectrometry 2011, MSc
Irina Mackelo Sequence Variants of the PVRL1 Gene Possibly Contributing to Cleft Lip and/or Palate 2011, BSc
Aidas Pranculis The analysis of the genetic factors that influence human physical capacity 2010, MSc
Agnė Pečiulytė Rizikos susirgti prostatos vėžiu įvertinimas, remiantis genominiais tyrimais 2010, BSc
Ingrida Uktverytė Analysis of the variety of sequence variants of cleft lip and/or palate candidate gene SOS1 2010, MSc
Ingrida Pepalytė X chromosomos reikšmė protiniam atsilikimui: dažniausių patogeninių mutacijų paieška FMR1, SLC6A8, ARX ir PQBP1 genuose 2010, MSc
Vaidas Dirsė Significance of copy number variation in patients with mental retardation 2010, MSc
Živilė Čiuladaitė Chromosomų struktūros persitvarkymų įvairovė Lietuvoje ir genetinė jų reikšmė 2008, MSc
Ingrida Uktverytė Cleft lip and/ or palate: results of direct sequencing and SNP association analysis of the MSX1 2008, BSc
Ingrida Pepalytė BRCA1 geno mutacijų ir polimorfizmų įtaka paveldimo krūties ir/ar kiaušidžių vėžio reiškimuisi 2008, BSc
Vaidas Dirsė The detection of subtelomeric rearrangements in probands with idiopathic mental retardation 2008, BSc
Laima Ambrozaitytė Study of nonsyndromic cleft lip or palate susceptibility genes in the Lithuanian population 2007, BSc
Artūras Berezniakovas PON1 ir IL-6 genų genetinių žymenų asociacijos su paveldimu polinkiu aterosklerozei analizė Lietuvos populiacijoje 2007, BSc
Povilas Pauža Apolipoproteino E ir kepenų lipazės genų ir jų alelinių variantų sąsaja su ateroskleroze Lietuvos populiacijoje 2007, BSc
Živilė Čiuladaitė Chromosomų translokacijų įvairovė Lietuvoje ir jų reikšmė žmogaus patologijai 2006, BSc
Elena Dabrišiūtė Lietuvos gyventojų, sergančių cistine fibroze, CFTR geno mutacijų įvairovė? 2006, MSc
Laima Ambrozaitytė The association of TGFA and BCL3 genetic markers to hereditary orofacial clefts in Lithuanian population 2005, BSc
Jovilė Raudoniūtė Polimorfinių DNR žymenų asociacijos analizė genuose-kandidatuose, susijusiuose su polinkiu lūpos ir/ar gomurio nesuaugimams 2005, MSc
Jūratė Gintalaitė Lietuvos sergančiųjų cistine fibroze mutacijų CFTR gene tyrimai 2004, MSc
Aušra Stonytė Nepusiausvyra sankiba tarp vieno nukleotido polimorfizmų ir alelių dažnių pasiskirstymas Lietuvos populiacijose 2003, MSc
Jovilė Raudoniūtė Vyrų nevaisingumo priežasčių tyrimai: Y chromosomos mikrodelecijų ir kariotipo nustatymas 2002, BSc
Jūratė Gintalaitė Polimorfinių žymenų panaudojimas tiriant sergančiųjų Diušeno ir Bekerio raumenų distrofijomis šeimas 2002, BSc
Aušra Stonytė Alu kartotinių sekų paplitimas Lietuvos populiacijoje 2001, BSc
Dalia Kasperavičiūtė Žmogaus rodopsino ir rp1 genų molekuliniai tyrimai sergantiems pigmentiniu retinitu 2000, MSc
Rimantas Slibinskas Osteogenesis imperfecta sankibos su genetiniais žymenimis analizė 1999, BSc
Dalia Kasperavičiūtė Žmogaus periferino/rds geno polimorfizmų tyrimai Lietuvos populiacijoje 1998, BSc