1. Ginevičienė, Valentina ; Norvydas, Matas ; Milašius, Kazys ; Utkus, Algirdas. Raumenų adaptaciją prie fizinių krūvių lemiančių CKM ir AMPD1 genetinių variantų analizė Lietuvos sportininkų grupėje. Sporto mokslas, 2019, t. 95, Nr. 1, p. 53-61. ISSN: 1392-1401 ; DOI: 10.15823/sm.2019.95.7.
 2. Žukauskaitė G, Ambrozaitytė L, Rančelis T, Kavaliauskienė I, Kučinskas V. Naujos kartos sekoskaitos duomenų automatinio analizės algoritmo bei skirtingų praturtinimo sistemų įvertinimas naudojant Sanger sekoskaitą. Laboratorinė medicina. 2018, t. 20, Nr. 2(78), p. 123–129.
 3. Birutė Tumienė, Elena Jurevičienė, Algirdas Utkus, Sigita Burokienė, Rimantė Čerkauskienė, Paslaugų retomis ligomis sergantiems pacientams organizavimas ir koordinavimas Vilniaus universiteto ligoninėje Santaros klinikose. Laboratorinė medicina, 2018, t. 20, Nr. 1(77), p. 3–7. ISSN 1392–6470.
 4. Birutė Tumienė, Aleš Maver, Borut Peterlin, Algirdas Utkus. Išsamus genominis pacientų, kuriems yra epilepsija ar traukulių, tyrimas klinikinėje praktikoje. Laboratorinė medicina. 2018, t. 20, Nr. 1(77), p. 21–25. ISSN 1392–6470.
 5. Ginevičienė, Valentina; Ašmenavičiūtė, Ieva; Utkus, Algirdas; Profesionalių Lietuvos futbolo žaidėjų kolageno genų variantų analizė. Laboratorinė medicina, 2018, t. 20, Nr. 4, p. 268-276. ISSN: 1392-6470.
 6. Renata Šalkevič, Dovilė Jančauskaitė, Violeta Mikštienė, Živilė Katliorienė, Vilija Černiauskienė, Lina Gumbienė, Jūratė Barysienė, Germanas Marinskis, Audrius Aidietis, CACNA1C geno pokyčių sukelto ilgo QT intervalo sindromo 8 tipas: literatūros apžvalga ir variantų analizė. Laboratorinė medicina. 2018, t. 20, Nr. 1(77), p. 13–20, ISSN 1392-6470.
 7. Birutė Burnytė, Laima Ambrozaitytė, Ieva Sereikė, Inga Maculevičienė, Aušra Morkūnienė, Vaidutis Kučinskas, Algirdas Utkus, MFN2 aksonopatija: klinikinis atvejis. Laboratorinė medicina. 2018, t. 20, Nr. 1(77), p. 41–45. ISSN 1392–6470.
 8. Austėja Dapkutė, Eglė Preikšaitienė, Su X chromosoma susijusi intelektinė negalia: literatūros apžvalga. Laboratorinė medicina, 2017, t. 19, Nr. 4(76), p. 255–262, ISSN 1392-6470.
 9. K. Šiaurytė, L. Aleksandravičiūtė, R. Šimkūnaitė-Rizgelienė, E. Preikšaitienė, A. Utkus, Periorbitinės srities dismorfologinis vertinimas klinikinėje genetikoje. Pediatrija, 2017 / 3(79), p. 30-36.
 10. Evelina Marija Blažytė, Eglė Preikšaitienė, Phelan–McDermid sindromo klinikinis apibūdinimas. Laboratorinė medicina. 2017, t. 19, Nr. 3(75), p. 174–177, ISSN 1392-6470.
 11. K. Šiaurytė, E. Preikšaitienė, R. Abelytė, A. Utkus, 1A tipo Charcot-Marie-Tooth neuropatija: klinikinis aprašymas ir literatūros apžvalga. Neurologijos seminarai 2017, 21(72): 116-121, ISSN 1392-3064 | eISSN 2424-5917.
 12. Birutė Tumienė, Algirdas Utkus, Monogeninių epilepsijų genetinės struktūros tyrimas bioinformacinėmis priemonėmis. Laboratorinė medicina, 2017, t. 19, Nr. 1(73), p. 26-30, ISSN 1392-6470.
 13. Rasa Strupaitė, Birutė Tumienė, Susanne Kohl, Algirdas Utkus, Achromatopsija, nulemta CNGB3 geno homozigotinės mutacijos: šeiminio atvejo pristatymas. Laboratorinė medicina, 2017, t. 19, Nr. 1(73), p. 42-48, ISSN 1392-6470.
 14. Gintarė Kumžaitė, Justinas Jonušas, Eglė Preikšaitienė, Vytautas Šliužas, Algirdas Utkus, X chromosomos monosomija ir struktūros pokyčiai, lemiantys Ternerio sindromą: retrospektyvusis tyrimas ir literatūros apžvalga. Laboratorinė medicina, 2017, t. 19, Nr. 1(73), p. 99-103, ISSN 1392-6470.
 15. Evelina Gasperskaja, Vaidutis Kučinskas, The most common technologies and tools for functional genome analysis. ACTA MEDICA LITUANICA. Vilnius : Lietuvos mokslų akademija, 2017. Vol. 24. No. 1. P. 1–11.
 16. Molytė, Alma; Urnikytė, Alina; Kučinskas, Vaidutis. A comparative analysis of mathematical methods for effective population size estimation = Matematinių metodų lyginamoji analizė efektyvaus populiacijos dydžio nustatymui. Lietuvos matematikos rinkinys. Ser. A. Vilnius : Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0132- 2818. 2016, T. 57, p. 53-58. DOI: 10.15388/LMR.A.2016.10.
 17. L. Pranckėnienė, V. Kučinskas. Trumpų de novo iškritų ir intarpų intensyvumo įvertinimas skirtinguose žmogaus genomo regionuose. Laboratorinė medicina. – ISSN 1392-6470. – T. 18, Nr. 3 (2016), p. 118-122.
 18. Preikšaitienė, Eglė, Ambrozaitytė, Laima, Maldžienė, Živilė, Morkūnienė, Aušra, Cimbalistienė, Loreta, Rančelis, Tautvydas, Utkus, Algirdas, Kučinskas, Vaidutis. Identification of genetic causes of congenital neurodevelopmental disorders using genome wide molecular technologies. Acta medica Lituanica. Vilnius : Lietuvos mokslų akademija, 2016, Vol. 23, no 2. p. 73-85. ISSN: 1392-0138 ; DOI: 10.6001/actamedica.v23i2.3324.
 19. Jakaitienė, Audronė, Austys, Donatas, Burokienė, Neringa, Kasiulevičius, Vytautas, Stukas, Rimantas, Kučinskas, Vaidutis. Heterogeneity of nutritional habits of Lithuanian ethnolinguistic groups: population-based study. Acta medica Lituanica. Vilnius : Lietuvos mokslų akademija, 2016, Vol. 23, no 2. p. 63-72. ISSN: 1392-0138 ; DOI: 10.6001/actamedica.v23i2.3323.
 20. Vaidutis Kučinskas, New discoveries in the field of ID genomics. Acta medica Lituanica. Vilnius : Lietuvos mokslų akademija, 2016, Vol. 23, No. 2. p. 1-2. ISSN: 1392-0138.
 21. Aistė Lengvenytė, Robertas Strumila, Edgaras Dlugauskas, Algirdas Utkus, Farmakogenetinio tyrimo vertinimas psichiatrijoje: retrospektyvi klinikinių atvejų analizė. Laboratorinė medicina, 2016, t. 18, Nr. 1(69). p. 23-28, ISSN 1392-6470.
 22. K. Šablauskas, J. Songailienė, E. Preikšaitienė, D. Petroška, A. Utkus, Mitochondrinės DNR delecijos sindromas: klinikinis atvejis ir literatūros apžvalga. Neurologijos seminarai, 2016; 20(67): 48-52.
 23. Dominyka Batkovskytė, Valentina Ginevičienė, Algirdas Utkus, Kazys Milašius, Linas Tubelis, Miostatino geno variantų įtaka Lietuvos sportininkų fiziniam pajėgumui. Laboratorinė medicina. 2015, t. 17, Nr. 3, p.103 -109. ISSN: 1392-6470.
 24. Vaida Averjanovaitė, Eglė Baliutavičiūtė, Eglė Preikšaitienė, Algirdas Utkus, Žmogaus chromosomų skaičiaus ir struktūros pokyčių įvairovės įvertinimas. Laboratorinė medicina, 2015, t.17, Nr. 4(68), p. 153-159. ISSN 1392-6470.
 25. A. Mažeikienė, A. Jakaitienė, D. Karčiauskaitė, Z. A. Kučinskienė, J. A. Abaravičius, A. Kaminskas, V. Kučinskas, Dietary lycopene and cardiovascular health in ethnic Lithuanians. Acta medica Lituanica. 2015, vol. 22, no 4, p. 179-187. ISSN 1392-0138.
 26. N. Burokienė, D. Karčiauskaitė, V. Kasiulevičius, V. Kučinskas, Z. A. Kučinskienė. Širdies ir kraujagyslių ligų sąsajos su aterosklerozės rizikos veiksniais ir biocheminiais žymenimis Lietuvos populiacijoje. Laboratorinė medicina. 2015, T. 17, Nr. 2, p. 47-52. ISSN 1392-6470.
 27. Justas Arasimavičius, Eglė Preikšaitienė, Živilė Čiuladaitė, Laura Akulevičiūtė, Jūratė Kasnauskienė, Vaidutis Kučinskas, Vektorinės lyginamosios genomo hibridizacijos tyrimo rezultatų analizė paveldimų ligų nešiojimui įvertinti . Laboratorinė medicina. Vilnius, Lietuvos laboratorinės medicinos draugija. T. 17, Nr. 2(66), 2015, p. 53-57, ISSN 1392-6470.
 28. Marcinkutė R., Braždžiūnaitė D., Preikšaitienė E., Utkus A. Išorinės ausies dismorfologinis vertinimas klinikinėje genetikoje. Pediatrija 2015; 2(70); 37-42.
 29. Tumienė B., Verkauskienė R., Marcinkutė R., Utkus A., Kučinskas V. Evidence for mitochondrial Dysfunction in Prader-Willi Syndrome. Laboratorinė medicina, 2015, t. 17, Nr. 1(65), p. 37-42, ISSN 1392-6470.
 30. Burnytė B., Kapitanova N., Uktverytė I., Utkus A., Naujos kartos genetiniai tyrimai, diagnozuojant paveldimas periferines neuropatijas. Neurologijos seminarai, 2015; 19(63): 13-18, ISSN-1392.
 31. Burokienė N., Karčiauskaitė D., Kasiulevičius V., Kučinskas V., Kučinskienė Z.A., Manifestation of anxiety and depression and their association with cardiovascular diseases in the Lithuanian population. Acta medica Lituanica. 2014, vol. 21, nr. 3. ISSN 1392-0138 p. 123-130.
 32. Žilėnaitė D., Gudavičiūtė L., Laukaitytė A., Bikauskaitė L., Arasimavičius J., Pranckevičienė E., Kučinskas V. Fenotipo ir genominių sričių sąsajų tyrimams naudojamų bioinformacinių šaltinių apžvalga. Laboratorinė medicina. 2015, t. 17, Nr. 1(65), p. 15–24.
 33. Birutė Tumienė, Algirdas Utkus, Vaidutis Kučinskas, Imprinting and its disorders in evolutionary perspective. ACTA MEDICA LITUANICA, 2014, vol. 21, No. 3, p. 109-115.
 34. Birutė Tumienė, Algirdas Utkus, Epileptogenic malformations of cortical development: when evolution goes awry. ACTA MEDICA LITUANICA, 2014, vol. 21, No. 3, p. 103-108.
 35. Inga Kempa, Laima Ambrozaitytė, Janis Stavusis, Ilze Akota, Biruta Barkane, Astrida Krumina, Aušra Matulevičienė, Algirdas Utkus, Vaidutis Kučinskas, Baiba Lace, Association of BMP4 polymorphisms with non-syndromic cleft lip with or without cleft palate and isolated cleft palate in Latvian and Lithuanian populations. Stomatologija, Baltic Dental and Maxillofacial Journal, 2014, vol.16, No. 3, p. 94-101, ISSN 1392-8589.
 36. E. Dlugauskas, A. Utkus, V. Danilevičiūtė, Citochromų P450 įtaka psichofarmakoterapinių vaistų klinikiniam efektyvumui. Neurologijos seminarai, 2014 birželis, T. 18, Nr. 2(60), p. 113-120, ISSN 1392-3064.
 37. Beata Aleksiūnienė, Algirdas Utkus, Virgilijus Tarutis, Įgimtos širdies ydos: genetinė etiologija ir diagnostika. Sveikatos mokslai, 2014, t. 24, Nr. 2, p. 105-112, ISSN 1392-6373.
 38. Eglė Benušienė, Marija Rachlevičiūtė, Vaidutis Kučinskas, Kombinuotojo testo efektyvumas nustatant chromosomų aneuploidijas didelės genetinės rizikos nėščiųjų grupėje. Laboratorinė medicina, 2013, t. 15, Nr. 4(60), p. 206-212, ISSN 1392-6470.
 39. Tautvydas Rančelis, Erinija Pranckevičienė, Vaidutis Kučinskas, Anotaciniai įrankiai ir kompiuterinės programos genomo / egzomo duomenų analizei. Laboratorinė medicina, 2013, t. 15, Nr. 4(60), p. 206-212, ISSN 1392-6470.
 40. Andrejus Coj, Alma Molytė, Zita Aušrelė Kučinskienė, Justas Arasimavičius, Vaidutis Kučinskas, Aterosklerozės žymenų tyrimai lietuvių šeimose. Laboratorinė medicina, 2013, t. 15, nr. 3(59), p. 119-125, ISSN 1392-6470.
 41. Justas Arasimavičius, Naudinga programa molekulinės genetikos laboratorijai – sąrašų palyginimas. Laboratorinė medicina, 2013, t. 15, nr. 3(59), p. 164-166, ISSN 1392-6470.
 42. Molytė, Alma, Kučinskas, Vaidutis, Matulevičienė, Aušra, Preikšaitienė, Eglė, Genotipo ir fenotipo duomenų analizė ir vizualizavimas. Computational science and techniques. ISSN 2029-9966 2013, vol. 1, no 2. p. 141-154.
 43. Audronė Jakaitienė, Vaidutis Kučinskas, Lietuvių populiacijos struktūros įvertinimas pagal etnolingvistines grupes. Lietuvos statistikos darbai, 2013, 52 t., Nr. 1, p. 34-38, ISSN 2029-7262.
 44. Rančelis, Tautvydas, Cimbalistienė, Loreta, Kučinskas, Vaidutis, Next-generation whole-exome sequencing contribution to identification of rare autosomal recessive diseases. Acta medica Lituanica. 2013, vol. 20, nr. 1. p. 43-51, ISSN 1392-0138.
 45. Marius Miglinas, Pranas Šerpytis, Urtė Gargalskaitė, Justė Danieliūtė, Algirdas Utkus, Fabry nefropatija. Sveikatos mokslai, 2013, t. 23, Nr. 6, p. 82-87, ISSN 1392-6373.
 46. Pranas Šerpytis, Žaneta Petrulionienė, Jolita Badarienė, Urtė Gargalskaitė, Justė Danieliūtė, Algirdas Utkus, Fabry kardiomiopatija. Sveikatos mokslai, 2013, t. 23, Nr. 6, p. 76-81, ISSN 1392-6373.
 47. Ingrida Uktverytė, Alma Molytė, Vaidutis Kučinskas, Lietuvos populiacijos etnolingvistinių grupių genetinių ir geografinių atstumų analizė pagal Y chromosomos trumpas tandemines kartotines sekas. Laboratorinė medicina, 2013, t. 15, nr. 1(57), p. 3-8, ISSN 1392-6470.
 48. Valentina Ginevičienė, Audronė Jakaitienė, Linas Tubelis, Vaidutis Kučinskas, Genetinė fizinio pajėgumo įvairovė Lietuvos populiacijoje. Laboratorinė medicina, 2013, t. 15, nr. 1(57), p. 9-15, ISSN 1392-6470.
 49. Raimonda Meškienė, Lina Viniarskaitė, Valentina Ginevičienė, Algimantas Irnius, Vaidutis Kučinskas, Žmogaus skonio suvokimas ir jį lemiantys genai: literatūros apžvalga. Laboratorinė medicina, 2012, t.14, Nr. 4 (56), p. 207-212, ISSN 1392-6470.
 50. Irma Kalibataitė, Vilius Rutkauskas, Eglė Preikšaitienė, Vaidutis Kučinskas, Establishing genetic diagnosis of intellectual disability in children: diagnostic yield of various genetic approaches. ACTA MEDICA LITUANICA, 2012, vol. 19, No.4 , p. 409–415, 2012. © Lietuvos mokslų akademija.
 51. E. Preikšaitienė, J. Kasnauskienė, A. Utkus, V. Kučinskas, Asmenų su intelektine negalia genetinio ištyrimo gairės. Neurologijos seminarai, Vilnius, „Rotas“, 2012 gruodis, T. 16, nr. 4(54), p. 283-288, ISSN 1392-3064.
 52. Vaidas Dirsė, Loreta Cimbalistienė, Jūratė Kasnauskienė, Vaidutis Kučinskas, Report of Jacobsen syndrome with a mild facial dysmorphism, severe hearing impairment and trombocytopenia, ACTA MEDICA LITUANICA, 2012, vol. 19, No. 1, p 1-6, ISSN 1392-0138.
 53. Živilė Čiuladaitė, Eglė Preikšaitienė, Jūratė Kasnauskienė, Algirdas Utkus, Loreta Cimbalistienė, Aušra Matulevičienė, Agnė Pečiulytė, Laima Ambrozaitytė, Beata Aleksiūnienė, Vaidas Dirsė, Vaidutis Kučinskas. Molekulinis kariotipavimas ir intelektinės negalios genetinės priežastys: klinikiniai atvejai. Sveikatos mokslai, Vilnius, 2012, t. 22, Nr. 1, p.67-72, ISSN 1392-6373.
 54. Eglė Preikšaitienė, Algirdas Utkus, Živilė Čiuladaitė, Jūratė Kasnauskienė, Vaidutis Kučinskas. Genetinės diagnozės nustatymas esant intelektinei negaliai: Phelan-Mcdermid sindromo pavyzdys. Sveikatos mokslai, Vilnius, 2012, t. 22, Nr. 1, p.73-77, ISSN 1392-6373.
 55. Birutė Burnytė, Algirdas Utkus, Vaidas Dirsė, Vaidutis Kučinskas. Rubinšteino – Teibi sindromas – nuo protinio atsilikimo genetinių priežasčių iki išsamios klinikinės analizės: atvejo pristatymas. Sveikatos mokslai, Vilnius, 2012, t. 22, Nr. 1, p.78-81, ISSN 1392-6373.
 56. Milda Banytė, Jurgita Songailienė, Vaidutis Kučinskas. Kreatino apykaitos metabolitų analizė dujų chromatografu – masių spektrometru. Laboratorinė medicina, 2011, t.13, Nr. 3(51), p.115-123, ISSN 1392-6470.
 57. Ingrida Uktverytė, Oleg Balanovsky, Elena Balanovska, Vaidutis Kučinskas. Genetinė įvairovė tarp Lietuvos populiacijos etnolingvistinių grupių remiantis Y chromosomos DNR sekų tyrimais. Laboratorinė medicina, 2011, t. 13, nr. 2(50), p. 75-79, ISSN 1392-6470.
 58. Pranculis, Aidas, Kučinskienė, Zita Aušrelė, Kučinskas, Vaidutis. Pharmacogenomics: a perspective of personalized medicine in CHD treatment as a model. Acta medica Lituanica. 2011, vol. 18, nr. 2, p.70-78, ISSN 1392-0138.
 59. Arūnas Valiulis, Valdonė Misevičienė, Iveta Skurvydienė, Sigitas Dumčius, Vaidotas Urbonas, Ieva Laimutė Indrėjaitytė, Laimutė Vaidelienė, Jolanta Miciulevičienė, Algirdas Utkus, Andrew Bush, Lietuvos cistinės fibrozės diagnostikos ir gydymo sutarimas: įrodymais pagrįstos metodinės rekomendacijos, Vaikų pulmonologija ir alergologija. XIII tomas, Nr. 2, 2010 m. lapkritis, p. 4606-4653, Všį Vilniaus universiteto leidykla, ISSN-1392-5261.
 60. Ginevičienė V, Jakaitienė A, Kasnauskienė J, Milašius K, Kučinskas V. Lietuvos didelio meistriškumo sportininkų PPARGC1A, PPARA ir PPARG genetinių variantų reikšmė fiziniam pajėgumui. Laboratorinė medicina 2010;12(2):55–63.
 61. Ginevičienė V, Pranckevičienė E, Milašius K, Kučinskas V. Relating fitness phenotypes to genotypes in Lithuanian elite atletes. Acta Medica Lituanica 2010;17(1–2):1–10.
 62. Ingrida Uktverytė, Laima Ambrozaitytė, Albertas Timinskas, Aušra Matulevičienė, Algirdas Utkus, Vaidutis Kučinskas. Lūpos ir/ar gomurio nesuaugimų SOS1 geno kandidato sekos variantų tyrimai. Laboratorinė medicina, 2010, t.12, Nr.3(47), p.119-122, ISSN 1392-6470.
 63. Eglė Preikšaitienė, Vaidutis Kučinskas. Molekulinės citogenetikos klinikinis pritaikymas nustatant protinio atsilikimo etiologiją. Laboratorinė medicina, 2010, t.12, Nr.3(47), p.132-136, ISSN 1392-6470.
 64. Samaitienė, Rūta, Tumienė, Birutė, Palionis, Darius Grikinienė, Jurgita, Valevičienė, Nomeda Rima, Songailienė, Jurgita, Petroška, Donatas, Kučinskas, Vaidutis. Leigh sindromas: mitochondrinė liga dėl piruvato dehidrogenazės trūkumo, literatūros apžvalga ir atvejo aprašymas. Neurologijos seminarai. 2010, t. 14, nr. 3. ISSN 1392-3064 p. 156-166.
 65. Čiuladaitė, Živilė, Butkevičienė, Eglė, Kučinskas, Vaidutis. Prenatal Diagnosis of Triploidy Associated with Asymmetric Development of Fetus. Laboratorinė medicina, 2009, t.11, Nr. 2 (42), ISSN 1392-647, p. 59-61.
 66. Ginevičienė, Valentina, Kučinskas, Vaidutis, Kasnauskienė, Jūratė, Pranckevičienė, Erinija, Milašius, Kazys. Lietuvos didelio meistriškumo sportininkų ACE ir PGC1A genetinių variantų reikšmė fiziniam pajėgumui. Sporto mokslas, 2009,nr. 3 (57), ISSN 1392-1401 p.6-13.
 67. Ginevičienė, Valentina, Kučinskas, Vaidutis, Kasnauskienė, Jūratė. The angiotensin-converting enzyme gene insertion/deletion polymorphism in Lithuanian professional athletes. Acta medica Lituanica. 2009, vol. 16, nr. 1-2. ISSN 1392-0138 p. 9-14.
 68. Dumčius, Sigitas, Urbonas, Vaidotas, Utkus, Algirdas, Cistinės fibrozės diagnostikos sunkumai. Medicinos teorija ir praktika. 2008, t. 14, nr. 4. ISSN 1392-1312 p. 371-377.
 69. Tumienė, Birutė, Kučinskas, Vaidutis. Paveldimi kreatino apykaitos sutrikimai. Laboratorinė medicina, 2009, t.11, nr. 4(44), p 223-230, ISSN 1392-6470.
 70. Ginevičienė, Valentina, Kučinskas, Vaidutis, Kasnauskienė, Jūratė. Genai, susiję su sportuojančio asmens fiziniu pajėgumu: literatūros apžvalga. Laboratorinė medicina. 2008, t. 10, nr. 1 p. 33-39.
 71. Songailienė, Jurgita, Matulevičienė, Aušra, Ambrozaitytė, Laima, Kučinskas, Vaidutis, Spaapen, Leo J.M. 4-hidroksisviesto acidurija ir Diušeno raumenų distrofija: dvi retos monogeninės ligos, diagnozuotos vienam pacientui Lietuvoje. Laboratorinė medicina. 2008, t. 10, nr.4(40), p. 218-223.
 72. Treigys, Povilas, Marcinkevičius, Virginijus, Tiešis, Vytautas, Matulevičienė, Aušra, Ambrozaitytė, Laima, Kučinskas, Vaidutis. Duomenų, susijusių su lūpos ir/ar gomurio nesuaugimais, kaupimo analizė. Laboratorinė medicina. 2008, t. 10, nr.4(40), p. 197 202.
 73. Tumienė, Birutė, Kučinskas, Vaidutis. Retosios ligos Lietuvoje ir Europoje. Gydymo menas. 2008, nr. 11 p. 18-20.
 74. Grigalionienė K., Berezniakovas A., Kučinskas, Vaidutis, Kučinskienė, Zita Aušrelė, Petrulionienė, Žaneta. PON1 ir IL-6 genų genetinių žymenų asociacija su paveldimu polinkiu sirgti ateroskleroze. Laboratorinė medicina. 2007, t. 9, nr. 3. ISSN 1392-6470 p. 109-114.
 75. Grigalionienė K., Pauža P., Kučinskas, Vaidutis, Kučinskienė, Zita Aušrelė, Petrulionienė, Žaneta. Apolipoproteino E, kepenų lipazės genų ir jų alelinių variantų asociacija su paveldimu polinkiu sirgti ateroskleroze. Laboratorinė medicina. 2007, t. 9, nr. 3. ISSN 1392-6470 p. 124-129.
 76. Kučinskas, Vaidutis, Steponavičiūtė, Danguolė, Kasnauskienė, Jūratė. Educating and training non-MD medical geneticists: development of the system in Lithuania. Acta medica Lituanica. 2007, vol. 14, no. 2. ISSN 1392-0138 p. 111-122.
 77. Janavičius, Ramūnas, Kasnauskienė, Jūratė, Rudaitis, Vilius, Grinytė, Laima, Meškauskas, Raimundas, Ostapenko, Valerijus, Kučinskas, Vaidutis. Paveldimas kiaušidžių vėžys. Praktinės gairės gydytojams. Lietuvos akušerija ir ginekologija. 2007, t. 10, nr. 3. ISSN 1392-5091 p. 230-237
 78. Kučinskas, Vaidutis, Steponavičiūtė, Danguolė, Kasnauskienė, Jūratė. Development of a EU-level system for educating and training non-MD medical geneticists. Laboratorinė medicina. 2007, T. 9, nr. 4. ISSN 1392-6470 p. 216-219.
 79. Liaugaudienė, Olga, Kučinskas, Vaidutis. Žmogaus lytinės sistemos raidos genetika. Laboratorinė medicina. 2007, t. 9, nr. 1. ISSN 1392-6470 p. 43-50
 80. Šliužas, Vytautas, Cimbalistienė, Loreta, Kučinskas, Vaidutis. Girl with chromosome 18q deletion - molecular cytogenetic analysis of the case. Laboratorinė medicina. 2007, T. 9, nr. 4. ISSN 1392-6470 p. 171-174.
 81. Timinskas, Albertas, Kučinskienė, Zita Aušrelė, Kučinskas, Vaidutis. Atherosclerosis: alterations in cell communication. Acta medica Lituanica. 2007, vol. 14, no. 1. ISSN 1392-0138 p. 24-29
 82. Zarakauskaitė, Eglė, Matulevičienė, Aušra, Utkus, Algirdas, Kučinskas, Vaidutis, Linkevičienė, Laura. Orofacial clefts with associated anomalies in Lithuania. Acta medica Lituanica. 2007, vol. 14, no. 1. ISSN 1392-0138 p. 17-23
 83. Steponavičiūtė D., Kučinskas V. Žmogaus ir medicininės genetikos katedros raida 1990–2005 metais // Vilniaus medicinos istorijos almanachas, II tomas. Vilnius : Vilniaus universitetas. 2006, p. 305-334.
 84. Morkūnienė, Aušra, Steponavičiūtė, Danguolė, Kasnauskienė, Jūratė, Kučinskas, Vaidutis. Nucleotide sequence changes in the MSX1 and IRF6 genes in Lithuanian patients with nonsyndromic orofacial clefting. Acta medica Lituanica. 2006, vol. 13, no. 4. ISSN 1392-0138 p. 219-225
 85. Šliužas V., Cimbalistienė L., Kučinskas V. Patient with syndromic celft lip-palate, mosaic karyotype and cytogenetically abnormal brother // Acta medica Lituanica. 2006, t. 13, no. 2, p. 97-104.
 86. Morkūnienė A., Kučinskas V. Validation and selection of an informative set of single-nucleotide-polymorphisms in the TGFB3 gene // Acta Medica Lituanica., vol. 12, No. 2, 2005, p. 1-7. ISSN 1392-0138
 87. Kučinskas V., Steponavičiūtė D., Andrulionis G. The value of free and informed consent in personalising medicine (review) // Acta medica Lituanica. ISSN 1392-0138. 2005, t. 12, no. 4, p. 1-12.
 88. Kučinskas V. Lietuvių genų fondas ir jo kilmė // Lietuvos mokslų akademijos žinios. 2005, nr. 5 (37), p. 17-18.
 89. Steponavičiūtė D., Kučinskas V. Genetiniai ilgaamžiškumo aspektai //Laboratorinė medicina. ISSN 1392-6470. 2005, nr. 3, p. 21-33. ISSN 1392-6470
 90. Balčiūnienė I., Kučinskas V., Brukienė V. Amelogenesis imperfecta: klinikinio atvejo aprašymas // Stomatologija, 2004, tomas 6, Nr. 2, p.15-16. ISSN 1392-8589
 91. Česnys G., Kučinskas V. The Balts and the Finns in historical perspective: a multidisciplinary approach // Acta Medica Lituanica, 2004, vol. 11, No. 3, p. 8-14. ISSN 1392-0138
 92. Benušienė E., Kučinskas V. Clinical and molecular analysis of 40 Lithuanian families with osteogenesis imperfecta // Acta Medica Lituanica, 2004, vol. 11, No. 3, p. 15-20. ISSN 1392-0138
 93. Vasiliauskas A., Utkus A., Matulevičienė A., Linkevičienė L., Kučinskas V. The incidence of cleft lip and / or palate among newborns in Lithuania, 1993 – 1997 // Acta medica Lituanica, 2004, vol. 11, No. 2, p. 1-6. ISSN 1392-0138
 94. Kasperavičiūtė D., Kučinskas V. Mitochondrial DNA Sequence Analysis in the Lithuanian Population // Acta Medica Lituanica. 2004, vol. 11, No. 1, p. 1-6. ISSN 1392-0138
 95. Kasperavičiūtė D., Kučinskas V. Ką genai sako apie lietuvių kilmę: Y chromosomos istorija // Laboratorinė medicina, 2003, Nr. 4(20), p. 3-9.
 96. Morkūnienė A., Kučinskas V. Nepusiausvira sankiba tarp vieno nukleotido polimorfizmų ketvirtoje chromosomoje ir alelių dažnių pasiskirstymas Lietuvos populiacijoje // Laboratorinė medicina, 2003, Nr. 3(19), p. 3-7.
 97. Benušienė, Eglė, Kučinskas, Vaiduti., Screening for mutations in patients with osteogenesis imperfecta and estimation of clinical manifestation. Biologija. 2002, nr. 4. ISSN 1392-0146 p. 25-28.
 98. Kaubrys, Gintaras Ferdinandas, Budrys, Valmantas, Songailienė, Jurgita, Kučinskienė, Zita Aušrelė, Kučinskas, Vaidutis, Parnarauskienė, Regina, Jatužis, Dalius, Mameniškienė, Rūta. Apolipoproteino E genotipo polimorfizmo įtaka kognityvinių sutrikimų profiliui sergant Alzheimerio liga ir kraujagysline demencija / Neurologijos seminarai. 2002, nr. 3(16). ISSN 1392-3064 p. 73-79.
 99. Jakiūnienė D., Gusaitytė D., Kučinskas V. Ternerio sindromo kariotipų įvairovė (Žmogaus genetikos centro 1990-2001 m. duomenimis) // Laboratorinė medicina. 2002, Nr. 3(15), p. 13-18.
 100. Steponavičiūtė D., Kučinskas V. External quality assessment schemes in molecular genetic testing. EQA-PKU // Biologija, 2002, Nr. 3, p. 3-6.
 101. Kasnauskienė J., Cimbalistienė L., Kučinskas V. A molecular survey of phenylketonuria in Lithuania: spectrum, frequency and phenotypical manifestation of PAH gene mutations // Biologija, 2002, Nr. 3, p. 60-63.
 102. Benušienė E., Kučinskas V. Strategy of genetic analysis of the collagen I coding genes in osteogenesis imperfecta patients // Laboratorinė medicina, 2002, spec. suppl., p. S 10–S 12.
 103. Juščienė D., Zamkauskienė D., Kučinskas V. Clinical genetic and population analysis of congenital hypothyroidism in Lithuania // Laboratorinė medicina, 2002, spec. suppl., p. S 13–S 15.
 104. Kasnauskienė J., Cimbalistienė L., Kučinskas V. Predicting a clinical/ biochemical phenotype for PKU/MHP patients with rare PAH gene mutations // Laboratorinė medicina, 2002, spec. suppl., p. S 16–S 19.
 105. Kučinskas V., Steponavičiūtė D., Giannattasio S., Lugovska R., Zschocke J. Quality assurance in molecular genetic testing in a monogenic disease: lessons from testing in phenylketonuria // Laboratorinė medicina, 2002, spec. suppl., p. S 20–S 28.
 106. Smirnova M., Kučinskas V. Mass neonatal screening for phenylketonuria in Lithuania // Laboratorinė medicina, 2002, spec. suppl., p. S 33–S 34.
 107. Cimbalistienė L., Lehnert W., Brinkis R., Sass J.O., Witsch-Baumgartner, Kučinskas V. First report of Smith-Lemli-Opitz syndrome in Lithuania confirmed by metabolite and mutation analysis // Laboratorinė medicina, 2002, spec. suppl., p. S 42–S 43. (short communication).
 108. Kučinskas V. Genes and gene geography of Lithuanians // Laboratorinė medicina, 2001, nr. 3(11), p. 11–20.
 109. Benušienė E., Slibinskas R., Kasperavičiūtė D., Kučinskas V. Osteogenesis imperfecta; mutacijų paieška COL1A1 gene // Laboratorinė medicina, 2001, nr. 3(11), p. 21–28.
 110. Juščienė D., Kučinskas V. Įgimtos hipotirozės priežastys, diagnostika ir paplitimas Lietuvoje // Laboratorinė medicina, 2001, nr. 3(11), p. 29–34.
 111. Jurgelevičius V., Kučinskas V., Benušienė E. Prenatalinė molekulinė genetinė paveldimų ligų diagnostika: rezultatai ir perspektyvos // Laboratorinė medicina 2001, t. 3, Nr. 11, p. 35–41.
 112. Kasperavičiūtė D., Kučinskas V. Pirmieji lietuvių populiacijos mitochondrinės DNR įvairovės tyrimų tiesioginio sekvenavimo metodu rezultatai // Laboratorinė medicina, 2001, nr. 3(11), p. 42–46.
 113. Cimbalistienė L., Kučinskas V., Drazdienė N., Lehnert W. Sukcinatsemialdehido dehidrogenazės stoka (4-hidroksisviesto acidurija): literatūros apžvalga ir trumpas ligos atvejo aprašymas // Laboratorinė medicina, 2001, nr. 3(11), p. 47–50.
 114. Kučinskas V., Juščienė D., Motiejūnas S., Nedveckaitė T., Mažeika J. The incidence of thyroid disorders in the vicinity of Ignalina Nuclear Power Plant // Laboratorinė medicina, 2001, nr. 3(11), p. 51–55.
 115. Kučinskas V., Steponavičiūtė D., Kasnauskienė J., Jurgelevičius V. Molekulinių genetinių tyrimų kokybės kontrolė. Fenilketonurijos molekulinių genetinių tyrimų kokybės įvertinimo schema // Laboratorinė medicina, 2001, nr. 3(11), p. 56–65.
 116. Kasperavičiūtė D., Kučinskas V. Molekulinis genetinis žmogaus leukocitų antigenų tipizavimas // Laboratorinė medicina, 2001, nr. 3(11), p. 66–70.
 117. Jakiūnienė D., Kučinskas V. Filadelfijos chromosoma: jos struktūra, nustatymo galimybės ir reikšmė // Laboratorinė medicina, 2001, nr. 3(11), p. 71–74.
 118. Kučinskas V., Kasnauskienė J., Cimbalistienė L. Fenilketonurijos molekuliniai tyrimai Lietuvoje // Medicina, 2001, t. 37, nr. 8, p. 809-812.
 119. Steponavičiūtė, Danguolė, Kučinskas, Vaidutis. Lietuvos žmogaus genetikos draugijai - 10 metų / Laboratorinė medicina : medicinos žurnalas, leidžiamas kartą per mėnesį. 2001, nr. 3(11). ISSN 1392-6470 p. 7-10.
 120. Steponavičiūtė, Danguolė, Kučinskas, Vaidutis. Genetinei konsultacijai Lietuvoje - 30 metų / Medicina. 2001, t. 37, nr. 8. ISSN 1010-660X p. 825-830
 121. Ambrasienė, Daiva, Kučinskas, Vaidutis. Lietuvos vyrų Y chromosomos genetinės įvairovės analizė pagal bialelinius molekulinius žymenis /, Laboratorinė medicina : medicinos žurnalas, leidžiamas kartą per mėnesį. 2001, nr. 4(12). ISSN 1392-6470 p. 7-11
 122. Utkus, Algirdas, Kasnauskienė, Jūratė, Kučinskas, Vaidutis. Huntingtono ligos neuropsichiatriniai ir genetiniai aspektai / Psichikos ligų klinika ir gydymas : mokslinės praktinės konferencijos darbų rinkinys. ISBN 9955567546 p. 28-30.