• Baigėsi priėmimas į magistrantūros studijas Medicinos fakultete. Šiemet priimti 8 magistrantai į medicinos genetikos studijų programą.
  • Mokslo festivalio „Erdvėlaivis Žemė” metu eksponuota paroda „Mokslo veidai”
  • VU MF Žmogaus ir medicininės genetikos katedros vedėjas prof.habil.dr. Vaidutis Kučinskas 2011 spalio 18 d. Lietuvos Mokslų Akademijos narių visuotinio-rinkiminio susirinkimo metu išrinktas Lietuvos Mokslų Akademijos tikruoju nariu.
  • Lietuvos žmogaus genetikos draugijos suvažiavimo metu paskaitą "How next generation sequencing changes the practice of clinical genetics" skaitė Radboudo universiteto Nijmegeno medicinos centro Žmogaus ir medicininės genetikos katedros vedėjas, profesorius Han Brunner.

  • 2011 m. rugsėjo 9 d. įvyko Nacionalinio mokslo festivalio "Erdvėlaivis Žemė" renginys - VU MF Žmogaus ir medicininės genetikos katedros Molekulinės genetikos ir Citogenetikos laboratorijose buvo surengta ekskursija "Genetikos perspektyvos medicinoje".

    Dokt.Ingrida Pepalytė pristato Molekulinės genetikos laboratoriją.
    Dokt. Ingrida Pepalytė pristato Molekulinės genetikos laboratoriją ir joje atliekamus tyrimus.


  • VU MF ŽMGK atnaujintas tinklalapis geriausiai palaikomas Mozilla Firefox internetine naršykle.