• 2014 gruodžio 12 vyko „Lietuvos populiacijos genetinė įvairovė ir sandaros kitimai, susiję su evoliucija ir dažniausiai paplitusiomis ligomis“ projekto (akronimas LITGEN; VP1-3.1-ŠMM- 07-K-01-013 finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal visuotinės dotacijos priemonę) seminaras „Naujos kartos viso žmogaus genomo sekos tyrimai – pirmieji žingsniai Lietuvoje

2014_12_12 LITGEN seminaro programa(spausti)

 

 Seminaro metu projekto vadovas akad. prof. habil. dr. Vaidutis Kučinskas pristatė pagrindinius LITGEN projekto akcentus 

 

 Projekto vykdytojai supažindino su projekto metu naudotais metodais ir technologijomis bei gautais pirminiais rezultatais. 

 

Renginio dalyviai.

 

 

  • 2014 rugsėjo 12 mokslo festivalio „Erdvėlaivis Žemė” diena Žmogaus ir medicininės genetikos katedroje. Renginio dalyviai buvo supažindinti su UNIGENE projektu, žmogaus genomo sekoskaita, bei turėjo galimybę dalyvauti ekskursijoje po ŽMGK labaratorijos.

 


Akad. prof. habil.dr. Vaidutis Kučinskas pristatė VU MF Žmogaus ir medicininės genetikos katedroje vykdomą tarptautinį projektą UNIGENE

 

Dokt.Tautvydas Rančelis skaitė paskaitą apie genomo sekoskaitą.

 

Renginio dalyviai.