2015 m. spalio 23 -24 d.

Vyko Lietuvos žmogaus genetikos draugijos organizuota mokslinė – praktinė konferencija "DISMORFOLOGIJOS RUDUO - 2015". Konferencija vyko anglų kalba. Jos metu sulaukta garbingų svečių iš Didžiosios Britanijos - prof. Peter Hammond, kuris pristatė fotogrametriją, trimačių nuotraukų panaudojimo galimybę analizuojant pacientus, turinčius dismorfologinius simptomus, bei prof. Michael Patton, kuris skaitė pranešimus, susijusius su žmogaus dismorfologija "Understanding the face and recognising syndromes” ir “Looking at the chromosomes – a common cause for birth defects”.
  Taip pat renginio metu pranešimą "Assessment of an infant with the congenital anomalies" skaitė Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto dekanas prof. Algirdas Utkus. Konferencijoje dalyvavo gydytojų – genetikų  prof. Algirdo Utkaus, dr. Aušros Matulevičienės, Birutės Burnytės, dr. Eglės Preikšaitienės ir Evelinos Dagytės pacientai, buvo aptarta šių pacientų dismorfologiniai požymiai, padarytos jų trimatės nuotraukos