DNR dienos renginys skatina moksleivius domėtis genetikos mokslo fundamentiniais ir praktiniais laimėjimais, klausyti iškiliausių VU genetikos ir kitų sričių mokslininkų paskaitų, užduoti rūpimus klausimus ir diskutuoti, dalyvauti ekskursijose.

DNR diena Lietuvoje minima organizuojant nacionalinį darbų konkursą, kuriame mokiniai gvildena aktualias genetikos mokslo temas.

 

2020

“DNR diena Lietuvoje 2020” kiekvieno namuose!

DNR diena - tai šventė! Pasaulyje Tarptautinė DNR diena minima nuo 2003 metų žmogaus genomo sekos paskelbimo dienos, kuri gražiai sutapo su DNR molekulės atradimo diena - 1953 m. balandžio 25 d. DNR dienos proga, Amerikos žmogaus genetikos draugija ir Europos žmogaus genetikos draugija organizuoja moksleivių darbų konkursą paskelbtomis temomis, prie kurio kasmet jungiamės ir mes. Nacionalinį konkurso etapą rengia Lietuvos žmogaus genetikos draugija kartu su Vilniaus universitetu, Lietuvos moksleivių neformaliojo švietimo centru, LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Lietuvos mokslų akademija, UAB Thermo Fisher Scientific Baltics ir UAB Biotechpharma. Apdovanojami ir moksleiviai, ir jiems darbus parengti padėję mokytojai. Šių metų, jau XIII-ojo kasmetinio Europos mokinių darbų, skirtų DNR dienai paminėti, konkurso temos buvo:

1. Kilmės genetinio nustatymo tyrimai gali būti trijų tipų: Y chromosomos tyrimai, mitochondrijų DNR tyrimai, autosomų DNR tyrimai. Jei asmuo atlieka visų trijų tipų tyrimus, kokią informaciją gauna apie savo kilmę? Kaip genetinė kilmės informacija sutampa ar prieštarauja asmens kultūriniam paveldui?

2. Jau yra nusekvenuoti įvairių gyvybės rūšių (nuo virusų iki žmogaus) genomai. Kokia to reikšmė? Iš viso nacionaliniame konkurse sudalyvavo 31 darbo autoriai iš 21 mokyklos, 15 Lietuvos miestų ir miestelių. Temas dalyviai pasirinko apylygiai. Kaip ir pernai konkursui pateiktas vienas vaizdo kūrinys.

Iš viso nacionaliniame konkurse sudalyvavo 31 darbo autoriai iš 21 mokyklos, 15 Lietuvos miestų ir miestelių. Temas dalyviai pasirinko apylygiai. Kaip ir pernai konkursui pateiktas vienas vaizdo kūrinys.

Džiaugiamės gausiu dalyvių skaičiumi (iš viso 98 prisijungimai), aktualiais pasisakymais bei pokalbių skiltyje įvykusia diskusija, o ir techninės kliūtys mus, regis, taip pat aplenkė! 

Renginį tradiciškai pradėjo “DNR diena Lietuvoje” sumanytojas akademikas prof.habi.dr. Vaidutis Kučinskas. Po jo įžvalgų šventę savo dalyvavimu papuošė ir renginio dalyvius pasveikino naujasis Vilniaus universiteto rektorius akademikas prof.dr. Rimvydas Petrauskas. Įžanginę renginio dalį vainikavo Lietuvos Žmogaus genetikos draugijos pirmininko, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto dekano prof. dr. Algirdo Utkaus kalba.

Renginio vinis - Lietuvos nacionalinės mokslo premijos laureato, VU Gyvybės mokslų centro Biotechnologijos instituto vyresniojo  mokslo  darbuotojo, startuolio „CasZyme“ bendraįkūrėjo ir mokslo direktoriaus, LMA jaunosios akademijos nario dr. Giedriaus Gasiūno pranešimas "Kaip perskaitomi ir redaguojami genomai”. Po jo, dalyviai klausė nemažiau įdomaus praeitų metų nacionalinio konkurso etapo prizininkės, Mažeikių Gabijos gimnazijos absolventės, VU Bioinformatikos studijų programos pirmakursės Ievos Pudžiuvelytės pranešimo „Rašymo nauda XXI a. jaunojo tyrėjo akiračiui“.

 


Renginį vainikavo konkurso laureatų paskelbimas.

XIII-ojo kasmetinio Europos mokinių darbų, skirtų DNR dienai paminėti, konkurso nacionalinio etapo laimėtojai:

Lietuvos žmogaus genetikos draugijos premijos laimėtojas Plungės „Saulės“ gimnazijos mokinys Rokas Kleiba, mokytojos Dalia Daukšienė ir Sigita Žilinskienė;

Vilniaus universiteto rektoriaus premijos laimėtojas Mažeikių Gabijos gimnazijos mokinys Rokas Jagminas, mokytoja Virginija Dambrauskaitė;

Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto dekano premijos laimėtoja Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos mokinė Gabija Kvietkutė, mokytojos Rasa Vaišvilienė ir Daiva Petrylienė;

UAB  Thermo Fisher Scientific Baltics premijos laimėtojas Vilniaus r. Rudaminos "Ryto" gimnazijos mokinys Elvin Francišek Bogdzevič, mokytojas Paulius Sungaila;

UAB Biotechpharma premijos laimėtoja Vilniaus Žirmūnų gimnazijos mokinė Austėja Kaupaitė, mokytoja Daiva Puodžiukienė;

LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos I vietos premijos laimėtoja Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos mokinė Gabija Sparvelytė, mokytojos Laima Jonušaitė ir Raimonda Rumbinaitė;

LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos II vietos premijos laimėtojas Vilniaus Žirmūnų gimnazijos mokinė Emilija Jankauskaitė, mokytoja Daiva Puodžiukienė;

LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos III vietos premijos laimėtojas Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos mokinys Kristupas Bendikas, mokytoja Irena Kondrotienė.

Padėkos raštai ir dovanos laimėtojams šįkart skrieja paštu (elektroniniu ar paprastu) į namus. 

O mūsų, birželio 6-9 dienomis, dar laukia virtuali Europos žmogaus genetikos draugijos konferencija, kurios metu bus paskelbti Europos mokinių darbų, skirtų DNR dienai paminėti, laimėtojai, tarp kurių, tikimės vėl išgirsti mūsų mokinių pavardes.

Dar kartą dėkojame konkurso ir renginio dalyviams! Labai laukiame ateities susitikimų ir, žinoma, puikių jūsų darbų!!!

 

 

2019

2019 Balandžio 25d. Lietuvos mokslų akademijoje įvyko renginys „DNR diena Lietuvoje“. Jo metu apdovanoti XII-ojo kasmetinio Europos mokinių darbų, skirtų DNR dienai paminėti, konkurso nacionalinio etapo laimėtojai.

  • Lietuvos žmogaus genetikos draugijos premija įteikta Mažeikių Gabijos gimnazijos mokinei Ievai Pudžiuvelytei, mokytoja Virginija Dambrauskaitė
  • Vilniaus universiteto rektoriaus premija įteikta Vilniaus licėjaus mokiniui Justui Dijokui, mokytoja Alyda Daulenskienė
  • Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto dekano premija įteikta Vilniaus Žirmūnų gimnazijos mokiniui Joriui Juškai, mokytoja Daiva Puodžiukienė
  • UAB  Thermo Fisher Scientific Baltics premija įteikta Mažeikių Gabijos gimnazijos mokiniui Rokui Jagminui, mokytoja Virginija Dambrauskaitė
  • UAB  Biotechpharma premija įteikta Molėtų gimnazijos mokinei Augustei Tūbaitei, mokytoja Regina Mongirdienė
  • LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos I vietos premija įteikta Vilkaviškio r. Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos mokinei Vilmai Kokanskytei, mokytoja Rimutė Lazdauskienė
  • LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos II vietos premija įteikta Alytaus Jotvingių gimnazijos mokinei Miglei Pašvenskaitei, mokytojos Rasa Zubrickienė bei Ingrida Vilkinienė
  • LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos III vietos premija įteikta Vilniaus Žirmūnų gimnazijos mokiniui Pijui Dulskiui, mokytoja Daiva Puodžiukienė

 

DNR diena Lietuvoje renginio akimirkos:

(nuotraukos Virginijos Valuckienės)

Gausiai susirinkę renginio dalyviai didžiojoje LMA salėje
Renginio įžanginį žodį taria akademikas prof. habil.dr. Vaidutis Kučinskas
Sveikinimo žodį taria LMA prezidentas akademikas prof. habil.dr. Jūras Banys
Sveikinimo žodį taria VU Studijų prorektorius doc. dr. Valdas Jaskūnas
Paskaitą "Šiuolaikinės genetikos iššūkiai žmogaus psichologijai: kada žinojimas tampa našta?" skaito VU Filosofijos fakulteto Psichologijos instituto Centro vedėja prof. dr. Roma Jusienė
Bendra visų renginio dalyvių nuotrauka
Renginio metu vyko S. M. Lipkin ir J. R. Luoma knygos „Genomų amžius. Pasakojimai apie genetinės medicinos naujienas“ pristatymas
Lietuvos žmogaus genetikos draugijos premiją Mažeikių Gabijos gimnazijos mokinei Ievai Pudžiuvelytei ir jos mokytojai Virginijai Dambrauskaitei įteikė akad. prof. habil. dr. Vaidutis Kučinskas
 

Akimirkos iš ekskursijos po VU MF ŽMGK Žmogaus genomo tyrimų centro Molekulinės genetikos ir citogenetikos laboratorijas:

  

  

2018

 

  • 2018 m. balandžio 20 d. VšĮ VUL Santaros klinikų 1 auditorijoje vyko "DNR diena Lietuvoje 2018" renginys. Dėkojame 2018 metų DNR dienos minėjimo Lietuvoje konkurso nacionalinio etapo dalyviams.

Renginį organizavo Lietuvos žmogaus genetikos draugija kartu su VU Medicinos fakultetu, VU MF Žmogaus ir medicininės genetikos katedra, LR švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos neformaliojo mokinių švietimo centru bei UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ ir UAB „Biotechpharma" kompanijomis.

Renginio akimirkos:

VU vicerektorius akad. prof. (HP) dr. Rimantas Jankauskas pasveikino renginio dalyvius su DNR diena ir įteikė VU rektoriaus premiją Irmai Glindaitei atvykusiai iš Panevėžio rajono Smilgių gimnazijos

VU MF BMI ŽMGK Žmogaus genomo tyrimų centro mokslinis vadovas akad. prof. habil. dr. Vaidutis Kučinskas pasveikino moksleivius ir skaitė paskaitą „Genomo redagavimas žmogaus embrionuose. Ar jau greit redaguosime naująją kartą?“

Medicinos genetikos magistrantė Ieva Ašmenavičiūtė (Darbo vadovė: VU MF BMI ŽMGK mokslo darbuotoja dr. Valentinos Ginevičienė) skaitė paskaitą "Genetinis testavimas sporte: tikrovė ir ateities perspektyvos"

Apdovanojimų akimirkos. Sveikiname moksleivius ir jų mokytojus!

Renginio dalyviai

Ekskursija po Žmogaus ir medicininės genetikos katedros laboratorijas

 

2017

 2017 m. balandžio 21 d.  VšĮ VUL Santariškių klinikų 1 auditorijoje vyko "DNR diena Lietuvoje" renginys, kurį organizavo Lietuvos žmogaus genetikos draugija kartu su VU Medicinos fakultetu, VU MF Žmogaus ir medicininės genetikos katedra, LR švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos neformaliojo mokinių švietimo centru bei "„Thermo Fisher Scientific Baltics“ ir "Biotechpharma" kompanijomis. Šio renginio metu buvo paskelbti X-ojo kasmetinio nacionalinio mokinių rašinių konkurso nugalėtojai. 

 DNR dienos akimirkos:

VU Bendruomenės reikalų prorektorės dr. Birutės Švedaitės -Sakalauskės sveikinimo žodis

 

VU MF ŽMGK Žmogaus genomo tyrimų centro mokslinio vadovo akad. prof. habil. dr. Vaidučio Kučinsko sveikinimo žodis

 

VU Biotechnologijos instituto Baltymų-nukleorūgščių sąveikos tyrimo skyriaus vedėjo akad. prof. (HP) dr. Virginijaus Šikšnio paskaita  „CRISPR-Cas9 technologija gali pakeisti pasaulį"

 

Renginio dalyviai

Renginiui pasibaigus mokiniai ir jų mokytojai dalyvavo  ekskursijose  UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“, UAB „Biotechpharma“  ir VU MF ŽMGK Žmogaus genomo tyrimų centro laboratorijose.

 VU MF ŽMGK Žmogaus genomo tyrimų centro laboratorijos

 

2016

2016 m. balandžio 25 d. Norime padėkoti 2016 metų DNR dienos minėjimo Lietuvoje ir IX-ojo kasmetinio mokinių rašinių konkurso, skirto DNR dienai minėti, dalyviams. Sulaukėme daug įdomių rašinių. Atrinktų geriausių darbų autoriai DNR dienos minėjimo metu buvo apdovanoti Lietuvos žmogaus genetikos draugijos, VU rektoriaus, VU Medicinos fakulteto dekano, LR švietimo ir mokslo ministerijos, „Thermo Fisher Scientific Baltics“ ir „Biotechpharma“ apdovanojimais ir vertingais prizais.

DNR dienos minėjimas įvyko balandžio 25 d Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikose. Renginį organizavo Lietuvos žmogaus genetikos draugija kartu su VU Medicinos fakultetu, VU MF Žmogaus ir medicininės genetikos katedra, LR švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos neformaliojo mokinių švietimo centru bei "„Thermo Fisher Scientific Baltics“ ir "Biotechpharma" kompanijomis.

VU vicerektorius, mokslo prorektorius akad. prof. (HP) dr. Rimantas Jankauskas bei LR švietimo ir mokslo ministerijos viceministrė Genoveita Krasauskienė pasveikino renginio dalyvius su DNR diena.

 VU Medicinos fakulteto dekanas prof. (HP) dr. Algirdas Utkus prisidėjo prie sveikinimo ir perskaitė paskaitą „Genetinių ligų fenomika".

Renginio metu dalyvavo ir VIII-ojo kasmetinio Europos mokinių rašinių, skirtų DNR dienai minėti, konkurso 3-os vietos Europoje laimėtoja Erina Pudžemytė, kuri pristatė pranešimą „Genomo sekos nustatymo įtaka mūsų ateičiai“.

Vilniaus Žvėryno gimnazijos pavaduotoja ugdymui ir projektams, biologijos mokytoja Jolita Kančiauskienė bei Lietuvos žmogaus genetikos draugijos narė gydytoja Evelina Dagytė apžvelgė DNR konkursui pateiktus rašinius ir temas.

LŽGD premija, kurią įteikė VU MF ŽMGK Žmogaus genomo tyrimų centro mokslinis vadovas akad. prof. habil. dr. Vaidutis Kučinskas, gavo Jonas Černeckis iš Vilniaus Licėjaus, kurio pateiktas rašinys į Europos DNR dienos rašinių konkursą buvo pripažintas vienu iš geriausių ir kurio vardas bus paskelbtas bei pagerbtas Europos žmogaus genetikos draugijos konferencijoje Barselonoje, kurioje dalyvaus daugiau nei 3,000 tarptautinių mokslininkų bei gydytojų.

Renginio akimirkos:

 Akad. prof. habil. dr. Vladas Algirdas Bumelis  ir akad. prof. habil. dr. Vaidutis Kučinskas

 

 Renginio dalyviai

Po renginio mokiniai ir juos lydėję mokytojai buvo pakviesti sudalyvauti ekskursijose į UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“, UAB „Biotechpharma“, bei į VU MF ŽMGK Žmogaus genomo tyrimų centro laboratorijas.
Akimirkos iš ekskursijos po VU MF ŽMGK Žmogaus genomo tyrimų centro Molekulinės genetikos ir citogenetikos laboratorijas:

 

 

2015