PRIĖMIMO PRAKTIKOS ATLIKIMUI IR (AR) BAIGIAMŲJŲ DARBŲ RENGIMUI VU MF ŽMGK TVARKOS APRAŠAS (dokumentas)

VU STUDIJŲ PRAKTIKOS REGLAMENTAS (dokumentas); VU MF ŽMGK PRAKTIKOS REGLAMENTAS (dokumentas)

 

2017/2018 m.m. STUDENTŲ DARBŲ TEMOS (nėra paskelbta). 

 

VU MF ŽMGK STUDIJŲ PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKA (dokumentas)