INFORMACIJA MAGISTRANTAMS:

MEDICINOS GENETIKOS STUDIJŲ BAIGIAMOJO DARBO RENGIMO REIKALAVIMAI.

 

 

Medicinos genetikos magistrantūros studijų programos tikslas – parengti aukštos kvalifikacijos medicinos genetikus – genetikos laboratorijų specialistus, gebančius savarankiškai atlikti genetinius (molekulinius, biocheminius, citogenetinius) tyrimus diagnozės, nešiotojo būklės nustatymui ar ikisimptominius tyrimus pagal patvirtintas metodikas biomedicinos mokslų srityje, interpretuoti gautų tyrimų rezultatus ir dalyvauti moksliniuose tyrimuose ir naujų tyrimo metodų įdiegime laikantis geros laboratorijos praktikos ir bioetikos principų.

 

Perspektyvos: Baigus studijas suteikiamas kvalifikacinis laipsnis – medicinos genetikos magistras. Medicinos genetikos programos absolventai galės dirbti asmens sveikatos priežiūros valstybinių ir privačių įstaigų laboratorijose, mokslo ir švietimo bei kitose biomedicinos srities institucijose ir tęsti studijas doktorantūroje.